Publikationer och föreläsningsbilder

Publicerade böcker 2017-2019 

Produktionsstyrning i sjukvården - en väg framåt

Operativ styrning

- en specialupplaga

Länkar till publicerade forskningsartiklar

Länkar till publicerade artiklar på linkedIn

Bildarkiv