Flowistics

hjälper organisationer med att förbättra process

och produktionsledning från strategiska beslut till implementering. Arbetet sker med utgångspunkt i mätbara fakta och människans beteende och med lean och logistik i en bästa kombination

kan användas för alla processer som behöver

optimeras, antingen flöden av patienter i vården, produktions-, lagerflöden eller processer i administrationen

är en ny term inom styrning och ledning och det

är en sammanslagning av orden "flows", "statistics" and "logistics". Det är också en kusin till holistic; med tanke på helheten

Mer detaljer kring mitt erbjudande till sjukvård och industri nås via respektive flik.

Vid intresse kontakta mig för frågor och diskussion om upplägg eller boka ett dialogmöte. För prisuppgift begär en offert.


Bästa hälsningar

Ritva Rosenbäck

Aktuellt:


Jag har nu disputerat! Den 13 juni 2024 klockan 13 försvarade jag min avhandling. Jag blev mer än väl godkänd. Nu kommer jag alltså ha mer tid att ta uppdrag! Jag har följande pågående uppdrag:


 • Expert i två uppdrag på Socialstyrelsen
  Produktions och kapacitetsstyrning uppdrag
  Tillgänglighetsuppdraget


 • Föreläsningar via Dagens Medicin education
  2-dagars produktionsstyrning i sjukvård
  1-dagars produktionsstyrning för vårdplatser
 • Diverse föreläsningar och utbildningsdagar till exempel för psykiatrin i Halland


Aktuella Gratis Webinar kommer troligen att åter tas upp under hösten - återkommer med datum och teman


Aktuellt är också att jag gått in i bolaget Lean Kata Group som

arbetar med produktionsstyrning och förbättringsledning. Vi

bidrar gärna i större uppdrag.  


Kortfilmer på Youtube : 
     Gå en kurs produktionsstyrning i sjukvården-

  och ge er organisation en möjlighet till stabilare planering med färre dagar i kaos.

   

  Kurserna följer boken ”Produktionsstyrning i sjukvården – en väg framåt” av Ritva Rosenbäck M. Sc. Föreläsare och utbildare till alla kurserna är bokens författare.

  Ritva har tjugo års erfarenhet av produktionsstyrning i industrin och har de sista fyra åren omsatt denna kunskap till sjukvård på SUS i Region Skåne. Utöver en master i Kemi (inriktning yrkeshygien) har Ritva en internationell certifiering i Logistik, Leanutbildning på högskolenivå och är utbildad coach. Idag  doktorerar Ritva på Högskolan Väst och driver Ritva företaget Flowistics AB som hjälper organisationer att uppnå sin marknadsstrategi och sina mål.

  Kurserna är uppbyggda kring föreläsningar med exempel och praktiska övningar. Kurserna är fristående och kan följas var för sig, men det finns också en följd från första till sista kursen. Vid medverkan i kurser ingår bok, fika och lunch. Just nu har jag inga kurser inplanerade men hör gärna av er vid intresse för någon kurs. Vill ni ha en kurs speciellt till er organisation så begär offert. 

   

  1.Styrning och planering på högre nivå - 2 dagar 

  Innehåll: Sjukvårdens Historia, mål i sjukvården, Politisk, nationell och ekonomisk styrning, lean healthcare, registreringskvalitet organisationsformer och nivåvis produktionsstyrning på politisk, strategisk och taktisk nivå.

   

  Kursavgift: 12400 kr

   

  2.Styrning och planering på verksamhets och enhetsnivå – 2 .5 dagar 
  Innehåll: Nivåvis produktionsstyrning – en översikt, Taktisk och operativ styrning. Även spelet beroendeplanering ingår i denna utbildning.

   

  kursavgift 15 400 kr

   

  3.Styrning av vårdplats – 1 dag  

  Detaljerad genomgång av styrning av vårdplatser på alla styrnings nivåer, inklusive ett verklighetsnära planeringsspel kursavgift 6400 kr.

   

  4.Styrning av operationer– 1 dag 

  Detaljerad genomgång av operationsplanering på alla styrnings nivåer, inklusive ett verklighetsnära planeringsspel

  kursavgift 6400 kr

   

  5.Enbart spelet om beroendeplanering mellan operation och vårdplats – 0,5 dag. 

  Praktisk beroendeplanering mellan operation och vårdplats.

  kursavgift 4900 kr

   

  6.Lean – Kata simulering i sjukvården (körs via LeanKata group

  Flödessimulering i sjukvårdsmiljö med fokus på hur förbättringsarbetet i flödet styrs och bibehålls.

  kursavgift 6400 kr

   

  7.Fortsättningskurs - 2 dagar 

  (förkunskapskrav minst kurs 2) på taktisk/operativ nivå utifrån deltagarnas medtagna exempel. kursavgift 10400 kr

   

  Efter medverkan i kurserna har du möjligheten att vara med i det exklusiva Flowistics alumninätverk och bli inbjuden till nätverksträffar med föreläsningar mm.