Industri

Konsultverksamhet


Jag hjälper er att förstå, bygga och förbättra era processer utifrån er marknadsstrategi till där arbetet utförs. Jag analyserar era viktiga huvudflöden och föreslår praktiska lösningar. Jag kan sedan medverka i ert valda förbättringsarbete antingen som projektledare eller som coach till befintlig projektledare eller projektgrupp


Metod för analys av processer i organisationen:

Inläsning av material som tex beslutad marknadsstrategi,

nedskrivna processer i ISO- system eller annan dokumentation

Intervjuer av chefer/mellanchefer och nyckelpersoner

Coachande förhållningssätt i intervjuerna för att få fram både  hur det borde fungera och hur det  fungerar i verkligheten.

Visualisering i ett Flowistic Simplechart - se exempel nedan


Utbildning och föreläsningar


Jag håller föreläsningar och utbildningar bland annat inom följande områden:

Produktionsstyrning från strategisk nivå (val av rätt produktionsstrategi för att uppnå marknadsstrategin)

Produktionsstyrning på taktisk nivå (produktionsplan)

Produktionsstyrning på operativ nivå (schemaläggning)

Produktionsstyrning på daglig nivå (Pulsmöte, Pulstavla)

Förbättringsarbete, kontinuerliga förbättringar - Lean Kata simuleringar - tex en dagskurs i hur ett kontinuerligt förbättringsarbete sätts upp och styrs

Organisation, frikoppling och isolering

Flöden. flaskhalsar och begränsande kapaciteter

Flödeseffektivitet och resurseffektivitet

Variationens betydelse för styrning och planering

Referenser


Jonas Tegström VD på Orio AB:

Efter ett omfattande förändringsarbete behövde Orio en genomlysning av de övergripande processerna för att lägga grunden till nästa steg i företagets utveckling. Genom flertalet intervjuer, genomgångar av affärsplaner och processdokumentation gjorde Ritva och Flowistics en relevant analys innehållande både processer, dess begränsningar och utvecklingsbehov på ledningsnivå. Resultatet presenterades på ett insiktsfullt och pedagogiskt sätt som bidrog till en utvecklande och värdeskapande diskussion


Jonas Nilsson Operativ chef på Orio AB:

Ritvas knivskarpa, korrekta och samtidigt snabba analyser kräver stor erfarenhet. Det har känts tryggt att jobba tillsammans med Ritva och hon säger alltid sanningen. Även då den kan vara obekväm för vissa.

Kunder


Orio

Alfdex AB

Exempel på utförda uppdrag


Huvudprocesserna (som bör stödja marknadsstrategin) på Orio AB analyserades genom intervjuer av chefer och medarbetare. Marknadsstrategin delades i två delar - produktsortiment och kundrelationer och processerna kring dessa två huvudtema analyserades. Ett Flowistic SimpleChart ritades för att få en överblick över vad som fungerade bra och var det fanns förbättringsmöjligheter - figuren visar ett exempel på ett Flowistic SimpleChart. Analysen gav Orio bättre fokus i förbättringsarbetet framåt.

Orio AB säljer reservdelar till SAAB och numera också andra bilmärken. Jag bidrog i det andra uppdraget som projektledare under några månaders atbete med att bygga upp en ny process för att besluta om och ta in nya produkter i sortimentet.


Alfdex AB tillverkar avgasrening till dieselfordon och på grund av expansion stod de inför en flytt av sin produktionsanläggning. Jag bidrog med en second opinon kring deras plan och de framtida interna logistik flödena. Jag ser med spänning fram emot att se den nya anläggningen och hur de interna flödena fungerar när de flyttat i höst.